Projektledelse

Ledelse og udvikling
Vi tror på, at god projektledelse er hele fundamentet i en forretning som vores, og en stor del af grundlaget for at være med i branchen fremadrettet. 

Vi mener, at resultaterne skal skabes i fællesskab gennem dialog og stram styring.

Derfor arbejder vi professionelt med ledelse og ledelsesudvikling.

Vi udvikler kontinuerligt på vores processer inden for sikkerhed, kvalitet og effektivitet.

Vi har fokus på at udvikle os inden for nye metoder og styringsredskaber. Kombineret med en god og åben kommunikation med de øvrige projektdeltagere er disse forhold nøgleord for et vellykket projekt.

Vi har et kontinuerligt fokus på arbejdet med effektivitet. På den måde sikrer vi, at vi som firma hele tiden holder os skarpe – både i forhold til at udføre vores opgaver optimalt, men også i forhold til at opretholde den høje kvalitet leveret til den aftalte pris.

Vi er holdspillere, og ønsker at bidrage til, at alle deltagere på projekterne kan opretholde en god effektivitet.

Vi har en formuleret målsætning om at blive en af de bedste murerforretninger i landet.

Vi vil arbejde på helt at undgå arbejdsulykker. Vi ønsker at levere en god kvalitet i projekterne og til enhver tid at overholde de aftalte tidsplaner.

Det stiller ekstra store krav til os, og vi er pt. ikke på det niveau vi ønsker. Men vi er ydmyge overfor opgaven, og har igangsat målrettede udviklingsprocesser vores sikkerhed, kvalitet og ledelse.

Vi ønsker at hæve vores ledelsesniveau markant, og har en forventning om, at vi indenfor de kommende 6-12 måneder kan se synlige fremskridt.

Vi tror på, at vi dermed indenfor de kommende år, vil være ”blandt de bedste murerforretninger i landet”.

Vores FASEPLAN er grundlaget for projektstyringen.