Faseplan

Hos Bagterp Murerforretning har vi igangsat et projekt, hvor vi arbejder efter en fast plan på alle vores projekter (FASEPLANEN).  Det er en arbejdsform, vi har indført for at sikre, at vi kommer rundt om alle væsentlige områder i projekterne, og for at sikre at vi løser dem i rette tid og til vores kundes tilfredshed. Arbejdet med FASEPLANEN betyder, at vi har en lang række forud definerede opgaver (tjeklister) som vi gennemgår for hver enkelt fase i projekterne. Indsatsen/tjeklisterne tilpasses hvert enkelt projekt efter projektstørrelse og -kompleksitet. Når hver opgave er løst, sikrer det, at vi har det fornødne overblik og de fornødne oplysninger til at løse opgaven til rette tid, kvalitet og pris. Herudover er faseplanen med til, at vi løser opgaverne i den rigtige rækkefølge, og at vi får eventuelle problemstillinger op i god tid.

 

Fordelene ved denne arbejdsform er, at vi løser problemerne rettidigt i projektet. Vi får afklaret eventuelle problemområder/afhængigheder og lavet gode aftaler herom. Det gør at udfordringer bliver behandlet tidligt, og at projektets parter i højere grad kan planlægge herefter. Vi tror på, at vi dermed kan bidrage til ”det gode projekt”, og at Bagterp dermed kan blive en attraktiv samarbejdspartner. Det gode projekt er herudover kendetegnet ved, at projektdeltagerne finder løsninger og samarbejder i gensidig tillid. Det ønsker vi med FASEPLANEN og med vores generelle ageren at bidrage til. Resultatet af indsatsen bliver bedre samarbejde, større kundetilfredshed, højere medarbejdertilfredshed, højere tilfredshed generelt blandt projektdeltagerne.

 

Herudover tror vi på, at der også kommer langt bedre økonomiske resultater ud af projekterne ikke kun for Bagterp men for alle deltagerne i projektet.