Kirkegårdgade - Murerentreprisen

Kirkegårdgade Aalborg

Murerentreprisen – Skalmuring og flisearbejder
3 boligblokke i Aalborg Centrum på Eternitgrunden 75 etageboliger som privat
Byggeperiode 2018/2019

Kirkegårdgade - Murerentreprisen

Kirkegårdgade - Murerentreprisen

Kirkegårdgade - Murerentreprisen

Kirkegårdgade - Murerentreprisen