Vi bygger på
god projektledelse

Bagterp Murerforretning udfører murværk og klinkearbejde samt belægnings- og betonarbejde. Vi er en professionel underentreprenør med styr på processer, kvalitet og godt håndværk. Vi bygger på god projektledelse og godt samarbejde. Vi vil bidrage til, at hele projektet lykkes.

Kvalitetsbevidste nordjyder

Bagterp Murerforretning er et snart 30 år gammelt firma, som er lokalt forankret i Nordjylland. Vores opgaver ligger mest mellem Aalborg og Skagen, men vi påtager os gerne opgaver i det meste af Jylland. Vi udfører vores arbejde med en professionalisme, der tager afsæt i værdisæt og vores store erfaring i branchen.

Vores medarbejdere bidrager alle til et professionelt arbejdsmiljø, hvor kvalitet i håndværket og tilfredshed hos kunden bliver prioriteret højt. Vi kender værdien af et smukt og nøje udført stykke håndværk, og vi kender også værdien af at blive genvalgt hos kunderne på baggrund af veludført arbejde.

Det vigtigste for os er, at vi udfører et stykke arbejde, vores kunder og vi selv er tilfredse med. Herudover prioriterer vi, at have et tillidsfuldt og godt samarbejde med kunden løbende i processen. Vores kunder kan og skal føle sig både trygge og sikre i samarbejdet med os.

Vi bygger på god projektledelse

Vi arbejder efter en fast plan på alle vores væsentlige projekter (FASEPLANEN). Det er en arbejdsform, vi har indført for at sikre, at vi kommer rundt om alle væsentlige områder i projekterne, og for at sikre at vi løser projekterne i rette tid og til vores kundes tilfredshed.

Arbejdet med FASEPLANEN betyder, at vi har en lang række forud definerede opgaver (tjeklister), som vi gennemgår for hver enkelt fase i projekterne. Indsatsen/tjeklisterne tilpasses hvert enkelt projekt efter projektstørrelse og -kompleksitet. Når hvert punkt på listerne er løst, sikrer det, at vi har det fornødne overblik og de fornødne oplysninger til at gennemføre projektet til rette tid, kvalitet og pris. Herudover er faseplanen med til, at vi løser opgaverne i den rigtige rækkefølge, og at vi får eventuelle problemstillinger op i god tid.

Fordelene ved denne arbejdsform er, at vi løser problemerne rettidigt i projektet. Vi får afklaret eventuelle problemområder/afhængigheder og lavet gode aftaler herom. Det gør at udfordringer bliver behandlet tidligt, og at projektets parter i højere grad kan planlægge herefter. Vi tror på, at vi dermed kan bidrage til ”det gode projekt”, og at Bagterp dermed kan blive en attraktiv samarbejdspartner. Det gode projekt er herudover kendetegnet ved, at projektdeltagerne finder løsninger og samarbejder i gensidig tillid. Det ønsker vi med FASEPLANEN og med vores generelle ageren at bidrage til.

Resultatet af indsatsen bliver bedre samarbejde, større kundetilfredshed, højere medarbejdertilfredshed, højere tilfredshed generelt blandt projektdeltagerne. Herudover tror vi på, at der også kommer langt bedre økonomiske resultater ud af projekterne ikke kun for Bagterp men for alle deltagerne i projektet.

Bliv kontaktet  Udfyld formularen
  – så kontakter vi dig med et tilbud

  Medlem af BYG

  - for vores og kundernes sikkerhed​

  Vores forretning bygger på et fundament af ærlighed, ærgerrighed, tryghed og sikkerhed. Derfor er vi medlem af BYG (Dansk Byggeri), som sikrer både os og kunden en garanti, der gør, at begge parter kan indgå et trygt samarbejde.

  Når du som kunde vælger en håndværks-forretning, der er medlem af BYG, vælger du at få udført et stykke arbejde på trygge og sikre præmisser. Som privatkunde har du en 5-årig garantiperiode, der sikrer det håndværksmæssige stykke arbejde, du har fået udført.

  BYG sikrer din sikkerhed, når du får udført et stykke håndværk. Det vil sige, at når du vælger Bagterp Murerforretning, vælger du også en gratis garantiordning, der dækker udbedring af eventuelle fejl helt op til 100.000 kroner.

  Derudover får du gennem garantiordningen gratis adgang til BYG’s klage- og ankenævn, der med hurtig sagsbehandling hjælper dig gennem processen, hvis der mod forventning skulle opstå fejl eller mangler i vores arbejde. Det eneste BYG’s gratis sagsbehandling kræver, er, at du lægger et depositum, du får tilbage med det samme, når sagen er endt, hvis indsigelsen var berettiget. Du undgår altså en ellers langsommelig og dyr affære, når du vælger en forretning, der er medlem af BYG – også selvom BYG-medlemmet lukker eller sælger sin forretning, inden sagen er endt.

  Vi er medlem af BYG for vores og for din sikkerhed. Vær på den sikre side og vælg Bagterp Murerforretning til dit næste projekt!